• Publicerad måndag den 11 mars 2024 kl. 10:57

Röblom utsedd till vicepresident för BSPC

Lagtingsledamoten Alfons Röblom (HI) deltog den fjärde mars i BSPC:s (Parlamentariska Östersjökonferensen) ständiga kommittés möte i Bryssel. På mötet utsågs Röblom till vicepresident, vilket är en del i förberedelsen inför ordförandeskapsåret som börjar i september detta år.
- BSPC är ett bra forum för Åland att vara med. Det öppnar dörrar till nätverk, information och möjlighet att driva frågor som är viktiga för Åland, säger Alfons Röblom
BSPC-mötet, som hölls i Europaparlamentet i Bryssel, inleddes med information från EU-kommissionen om aktuella miljö- och energifrågor. Därefter diskuterade kommittén bland annat var BSPC:s sekretariat ska vara placerat framöver och anställningsformerna för nästa generalsekreterare.
- Jag framförde att det är viktigt att rekryteringsprocessen för att hitta nästa generalsekreterare ska ske i alla medlemsländer och regioner. Målet från åländsk sida är att också ålänningar ska kunna söka tjänsten, säger Alfons Röblom, som blir president för BSPC när Åland blir ordförandeland i augusti.
BSPC besår av medlemmar från: tio parlament, sju regionala parlament och fem interparlamentariska organisationer. Medlemmar är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Sverige och Tyskland, Bremen, Hamburg, Färöarna, Grönland, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Åland, Baltiska församlingen, Europarådets parlamentariska församling, Europaparlamentet, Nordiska rådet och OSSE:s parlamentariska församling.

Information ges av:
Lagtingsledamot Alfons Röblom, alfons.roblom@lagtinget.ax, 040-769 3636
Delegationssekreterare Sten Eriksson, sten.eriksson@lagtinget.ax, 0457-3445640