• Publicerad onsdag den 15 juni 2022 kl. 10:33

Skulpturen Non-Violence flyttas tillfälligt

Kommerserådet Anders Wiklöfs gåva till det åländska folket, skulpturen "Non-Violence" av Carl Fredrik Reuterswärd, kommer av säkerhetsskäl att temporärt placeras i lagtingets entré på en sådan plats att den kan ses utifrån.

En sockel med granitplattor kommer att tillverkas och skulpturen beräknas vara tillbaka på sin plats i slutet av sommaren.