• Publicerad torsdag den 23 februari 2017 kl. 15:18

Stipendier kan sökas ur lagtingets jubileumsfond

Lagtingets kanslikommission har anslagit 35.000 euro ur lagtingets fond till minne av självstyrelsens 75-årsjubileum. Jubileumsfondens syfte är att stöda utbildning och forskning på postgradual nivå, alltså forskning efter magistersexamen.

Kanslikommissionen delar årligen ut stipendier ur fondens avkastning. Kanslikommissionen uppmuntrar ansökningar för forskning med anknytning till Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering men stipendier kan ges för all slags studier eller vetenskaplig forskning om mottagaren hör hemma på Åland. Även den som inte har anknytning till Åland kan beviljas stipendium för forskning som är av särskilt intresse för Åland.

Stipendiaterna utses på basen av ett förslag från lagtingets stipendieråd och stipendierna delas ut den 9 juni i samband med lagtingets firande av självstyrelsedagen. 

Kanslikommissionen hoppas på många ansökningar som ska vara inlämnade till Ålands lagting, PB 69, AX-22101 MARIEHAMN eller per e-post till jessica.laaksonen@lagtinget.ax senast fredagen den 31 mars 2017 kl. 16.15. Här hittar du ansökningsblanketten.  Mer om stipendiefonden och förslagen till forskningsområden kan du läsa här.