• Publicerad fredag den 11 mars 2022 kl. 11:02

Talman Bert Häggblom deltar idag på eftermiddagen i CALRE:s ständiga kommittés extrainsatta möte med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Talman Bert Häggblom deltar idag, den 11 mars 2022, i ett digitalt, extrainsatt möte i Calres ständiga kommitté (Standing Committee) med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Vid mötet informerar Chiara Cardoletti från FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) om mottagandet av flyktingar från Ukraina. Generaldirektör Pascale Joannin från Robert Schuman stiftelsen (forskningscenter om Europa) redogör för Ukrainas ansökan om medlemskap i Europeiska unionen. De deltagande talmännen redogör även för sina respektive regioners åtgärder och sympatiyttringar med anledning av invasionen.    

 

 

Faktaruta:
CALRE är konferensen för talmännen i de 73 regionala lagstiftande parlamenten inom EU. Medlemmarna representerar Tyskland, Belgien, Österrike, Spanien, Italien och de portugisiska regionerna Azorerna och Madeira och Åland i Finland. Åland representeras av talman Bert Häggblom. 
CALRE samarbetet har en plenarsession om året, då bland annat gemensamma ståndpunkter i aktuella frågor sammanfattas i en deklaration som antas av plenarmötet. Arbetsgrupper med olika temainriktning tillsätts samtidigt och bland talmännen utses en ordförande för respektive arbetsgrupp. Arbetet följs upp under året av CALRES ständiga kommitté som sammanträder 3 - 4 gånger under året. Varje arbetsgrupp utformar en rapport med förslag till åtgärder.