Calres plenarmöte den 15 januari 2021
  • Publicerad fredag den 15 januari 2021 kl. 16:17

Talman Bert Häggblom deltog i CALRE:s plenarmöte

Talman Bert Häggblom har den 14-15 januari 2021 deltagit digitalt i CALRES: årliga plenarmöte och i mötet i CALRE:s permanenta kommitté (Standing Committee).

CALRE (Conference of European Regional Legislative Assemblies) är ett forum för talmän för lagstiftande regioner i EU (se faktaruta nedan).  En gång per år håller CALRE ett plenarmöte. Däremellan sammanträder den permanenta kommittén och olika arbetsgrupper.

Vid plenarmötet presenterade de arbetsgrupper som tillsattes vid fjolårets plenarmöte sina rapporter. En arbetsgrupp har arbetat med befolkningsminskning och åldrande, en med nationella katastrofer, en med ojämlikheter i hälsa, en med jämlikhet och demografiska utmaningar, en med naturkatastrofer, en med språklig  och kulturell mångfald och en med europeisk lagstiftning och offentliga investeringar.    

Talmannen för Kanarieöarnas parlament Gustavo A. Matos återvaldes till president för CALRE för år 2021.

Faktaruta:
CALRE är konferensen för talmännen i de 75 regionala lagstiftande parlamenten inom EU. Medlemmarna representerar Tyskland, Belgien, Österrike, Spanien, Italien och de portugisiska regioner Azorerna och Madeira samt Wales, Skottland och Nordirland i Storbritannien och Ǻland i Finland. Åland representeras av talman Bert Häggblom.

CALRE samarbetet har en plenarsession om året, då bland annat gemensamma ståndpunkter i aktuella frågor sammanfattas i en deklaration som antas av plenarmötet. Arbetsgrupper tillsätts samtidigt med olika teman och bland talmännen utses en ordförande för respektive arbetsgrupp. Arbetet följs upp under året av CALRES permanenta kommitté som sammanträder 3-4 gånger under året. Varje arbetsgrupp utformar en rapport med förslag till åtgärder.