• Publicerad onsdag den 3 november 2021 kl. 14:53

Talman Bert Häggblom deltog i Nordiskt talmansmöte 

De nordiska parlamentens talmän möttes i Köpenhamn den 3 november 2021 i anslutning till Nordiska rådets årliga session. Från lagtingets sida deltog talman Bert Häggblom. 

Mötet inleddes med en så kallad tour de table där talmännen informerade varandra om situationen i parlamenten. Talman Bert Häggblom berättade bland annat att Åland klarat sig väl i fråga om Covid- 19 eftersom vi hittills inte haft några dödsfall, men att Åland däremot drabbats hårt ekonomiskt med en 20-procentig sänkning av bruttoregionalprodukten under år 2020. Talmannen informerade även om den pågående självstyrelselagsrevisionen. Vidare informerade talmannen om Ålands 100-årsfirande. Talmannen inbjöd talmännen från de nordiska parlamenten till högtidlighållandet av självstyrelsens 100-årsdag den 9 juni 2022.