President Sauli Niinistö, talman Johan Ehn och lagtingsdirektör Susanne Eriksson
  • Publicerad tisdag den 26 april 2016 kl. 14:52

Talman Johan Ehn mötte president Sauli Niinistö

Talman Johan Ehn och lagtingsdirektören Susanne Eriksson deltog i ett möte med president Sauli Niinistö i presidentens tjänstebostad Talludden.

Talmannen informerade presidenten om flera stora frågor som ytterst rör bevarandet av självstyrelsen:
- Konsekvenserna för Åland av rikets pågående reform av social- och hälsovården där talmannen även överlämnade en promemoria
- De svikna löftena om vindkraftsstödet
- Svenska språkets ställning på Åland
- Det pågående arbetet med en ny självstyrelselag.

-”Jag är mycket nöjd med våra diskussioner”, säger talman Johan Ehn. ”Presidenten var lyhörd och visade stort intresse och förståelse för våra synpunkter. Presidenten ställde även frågor gällande den åländska synen på det allmänna säkerhetspolitiska läget i vårt område.”
-”Det känns som om vi i President Niinistö har fått en stor ålandsvän”, säger Johan Ehn.
Avslutningsvis överlämnade talmannen en inbjudan till sommarens Ålandsbesök då det förs överläggningar i ovan nämnda frågor. 

Ytterligare frågor besvaras av talman Johan Ehn mobil 040 543 5392.