Talmannen Johan Ehn vid nyårstalet 1 januari 2016
  • Publicerad fredag den 1 januari 2016 kl. 12:30

Talman Johan Ehns nyårstal

Talman Johan Ehn höll årets nyårstal till Ålands folk den 1:a januari 2016 och sändes i den åländska TV-kanalen samt i Ålands radio.

Bästa ålänningar!

Vi lever i en tid som kan kännas mörk då vi dagligen översköljs av nyheter som andas negativism och problem. Den ekonomiska situationen i världen, Europa, Norden, Finland och här hemma på Åland kännetecknas mestadels av negativa siffror och behov av inbesparingar, neddragningar och förändringar.

Runt om i världen rasar många grymma krig där barn, kvinnor och män drabbas av ofattbar grymhet. Vi upplever just nu en flyktingström till och genom Europa, en flyktingström som till sin omfattning inte har skådats sedan andra världskriget. Människor flyr för livet, till ovisshet, med en önskan om att komma till något bättre, till en tillvaro som är säkrare, till en plats där man inte ständigt måste frukta och kämpa för sitt och sina nära och käras liv.

Vår planet har under lång tid signalerat till oss människor att vi överutnyttjar jordens resurser med risk för ödesdigra konsekvenser för bl.a. vårt klimat.

Utöver allt detta får vi alltför ofta rapporter om grymma terrordåd, som utförs i religionens eller någon annan övertygelses namn, terrordåd som dödar och lämnar förskräckelse och rädsla efter sig. Terrordåd utförda av människor, med total avsaknad av respekt för andra människor, och för andra människors liv. Handlingar utförda med enbart ett syfte, nämligen att skaffa sig själva mera makt, kosta vad det kosta vill.

I vardagslivet finns andra problem som måste hanteras. Det kan handla om mobbning i skolan och på arbetsplatsen, eller att betygen inte räcker till för vidare utbildning. Det kan handla om att lönen inte räcker till för ens det allra nödvändigaste, eller att man inte ens har ett jobb att gå till. Det kan handla om att tiden inte räcker till för att ta hand om varandra och att umgås. Och det kan handla om misshandel i hemmet.

Är det nu riktigt rättvisande att beskriva verkligheten så här mörkt?

Mitt svar är både ja och nej, det handlar nämligen om hur vi väljer att ta oss an vår vardag.

Jag tror det är viktigt att vi funderar på vilka våra behov egentligen är och hur vi prioriterar. Det är lätt att gräva ner sig i alla problem och hänfalla i uppgivenhet och negativism. Men börjar man bena i sin vardag så ser man snabbt att man själv kan göra skillnad. Det gäller för oss att våga ta ställning, reagera och hjälpa till när man ser någon som far illa. Att blunda och låstas som att man inte ser gör inte att problemen försvinner.

Det mesta börjar med och i oss själva. Vi matas ständigt med bilder som visar vad som uppfattas som rätt och fel sätt att leva och att vara. Vi blir naturligtvis påverkade av dessa bilder, men vi måste samtidigt försöka inse att vi sist och slutligen bara är oss själva. Vi måste försöka vara trygga i den vi är och sedan stå upp för just det. Min personliga erfarenhet är att det största moståndet till att vara sig själv kommer inifrån, inifrån sig själv. Övervinner man sina egna rädslor ökar möjligheterna att hitta en trygg och kärleksfull värld, en välkomnande värld.

Att våga visa vem man är ger också andra modet att vara sig själva. Då behöver vi inte prata bakom ryggen på varandra, mobba varandra i skolkorridoren eller sprida illasinnade rykten i sociala medier, utan istället ge och få respekt. När man klarar av att vara sig själv blir man starkare i att övervinna vardagsproblemen och framförallt, man får ork, kraft, energi och möjlighet att hjälpa och stötta andra. Kunde vi alla våga visa lite mer av oss själva och samtidigt ge samma möjlighet till våra medmänniskor är jag övertygad om att vår gemensamma vardag skulle utveckla sig till det bättre.

Att lösa vardagsproblem är en sak, men hur möter vi de mer övergripande problemen. Där är mitt svar att våga se och pröva de möjligheter som finns.

I början av december samlades ledare från hela världen till en stor klimatkonferens i Paris. Alla visste vilka problem vi står inför och alla visste nog också vilka lösningarna var men ingen eller få var inledningsvis bredda att se möjligheterna. Efter många dagars diskussioner och förhandlingar så valde dock ländernas ledare att se möjligheterna och fick tillstånd ett avtal som ger förutsättningar att komma till rätta med våra klimatproblem. Nu gäller det att ta vara på detta och tillsammans, du och jag, se samma möjligheter, ha samma framtidsvisioner som världens ledare och vara bredda på att förändra vårt beteende för att säkra en värld och ett liv också för kommande generationer.

Gällande flyktingsituationen kan vi också välja att se den som en möjlighet och en tillgång. I Europa, i Norden och på Åland är den demografiska utvecklingen med en allt större andel äldre befolkning en utmaning. För att få tag på kompetent arbetskraft, fler händer till äldreomsorgen och lärare till våra barn är inflyttning av nya människor en av flera möjliga lösningar.

Detta måste naturligtvis göras professionellt och planerat. De nyanlända måste få möjlighet att lära sig svenska och att komma ut i vardagslivet med jobb och fritidsintressen för att kunna skapa sig en trygg tillvaro i sitt nya samhälle.

Tillsammans kan vi nå gemensam nytta. De som flytt från sitt land eller av andra orsaker kommer till oss för att få möjlighet till ett tryggt liv, och vi som redan finns på plats får hjälp att utveckla och stärka vårt samhälle så att vi säkrar daglig service och välfärd.

Den äldre generationen är en oerhört viktig resurs som med sina kunskaper och erfarenheter kan stöda de yngre och också de inflyttade till att hitta goda lösningar, undvika att göra om tidigare misstag och därmed bidra till att utveckla och stärka vårt samhälle.

Utmaningarna i samhället på hemmaplan flyter samman med de globala utmaningarna, men också med utmaningarna på det individuella planet.

Lokalt ligger våra utmaningar framförallt i att organisera våra verksamheter och finna lösningar som ger möjlighet att klara av dagens och framförallt morgondagens behov och efterfrågan på tjänster och service. Även här ligger lösningen i att vilja och våga se nya möjligheter.

Det är inte nödvändigtvis så att något vi alltid gjort på ett visst sätt är den bästa lösningen. Det är heller inte skrivet i sten att en service vi alltid fått också måste fås i framtiden. Den gemensamma utgångspunkten måste vara att se på alternativ, granska dessa och tillsammans hitta vägen framåt. Vägen kan vara den vi alltid valt att gå, eller så väljer vi en ny väg, vi kan också välja att gå vissa sträckor på den nya och vissa på den trygga invanda vägen.

För att kunna göra dessa viktiga vägval krävs kunskap och mod att prioritera. Lyckas vi är förutsättningarna goda. Tillsammans ska vi lyckas!

Bästa ålänningar. Jag vill att vi tillsammans går in i 2016 med målsättningen att göra skillnad. Den skillnaden gör vi genom att våga och vilja se möjligheter. Jag hittade för en tid sedan några ord av en okänd tänkare som kan ge oss god vägkost i att lyckas med det.

Orden lyder såhär:

Om det någon gång är möjligt att våga,
att göra skillnad,
att ge sig på något som är värt att göras
Så är det NU.
Inte nödvändigtvis med något speciellt syfte
utan för att det får ditt hjärta att bulta litet hårdare,
någonting som ger dig inspiration,
någonting som är din dröm.
Du är skyldig dig själv
att få dina dagar här på jorden att bli betydelsefulla.
HA ROLIGT.
GRÄV DJUPT.
STRÄCK UT.
DRÖM STORT.
Du vet säkert att saker som är värda att göras sällan kommer lätt.
Det kommer att bli bra dagar.
Det kommer att bli sämre dagar.
Det kommer att bli tillfällen då du bara vill vända dig bort,
packa ihop
och sticka iväg.
Men sådana här tillfällen visar att du verkligen försöker
att du inte är rädd för att lära nytt.
UTHÄRDA.
Därför att med en idé,
beslutsamhet
och de rätta verktygen,
kan du uträtta underverk.
Låt dina instinkter,
ditt intellekt
och ditt hjärta
vägleda dig.
HA TILLIT.
Tro på den mänskliga hjärnans ofattbara kraft.
Att göra någonting som gör skillnad.
Att arbeta hårt.
Att skratta
och hoppas.
Lata kvällar.
Trogna vänner.
Tänk på alla saker som kommer att korsa din stig under det här året.
Att börja med någonting nytt ger hopp om någonting stort,
ALLT ÄR MÖJLIGT.

Med de här avslutande och tänkvärda orden önskar jag Er alla ett tryggt, lyckligt och framgångsrikt 2016.