President Sauli Niinistö
  • Publicerad tisdag den 21 juni 2016 kl. 15:17

Talmannen mötte president Sauli Niinistö på Gullranda

Talman Johan Ehn representerade Åland på president Sauli Niinistös Gullranda diskussioner den 19-20 juni  på sommarresidenset i Nådendal.

Evenemanget var mycket intressant och givande. Temat var säkerhetsläget i Östersjöområdet och samarbetet Finland-Sverige.

Talmannen hade möjlighet att, vid såväl de offentliga diskussionerna som i enskilda möten, lyfta Ålands särskilda status vilket väckte intresse och samtliga parter bekräftade lösningens styrka.

Talman Johan Ehn hann också föra en kort diskussion med riksdagens talman Maria Lohela som meddelade att hon eventuellt kommer att besöka Åland under hösten. Hon framförde också sin glädje över att chipsfabriken blir kvar på Åland.

Sammanfattningsvis konstaterar talmannen att dagarna på Gullranda gett möjlighet till goda diskussioner och många för Åland viktiga kontakter har knutits. – ”Särskilt glad blev jag över att presidenten uttryckte sin uppskattning över att Åland fanns på plats”, säger talman Johan Ehn