Talman Jörgen  Pettersson och president Alexander Stubb
  • Publicerad onsdag den 15 maj 2024 kl. 14:01

Talmannen mötte presidenten

Republikens president Alexander Stubb tog under onsdagen emot Ålands lagtings talman Jörgen Pettersson i Helsingfors. Under mötet diskuterades presidentens roll i förhållande till självstyrelsen samt samarbetsformerna mellan Finland och Åland. Talman Jörgen Pettersson överräckte också en inbjudan till president Stubb med hustru att besöka Åland.

– Presidenten är alltid välkommen till Åland. Det som är bra för Finland är bra för Åland och det som är bra för Åland är bra för Finland. Det är oerhört betydelsefullt att upprätthålla en god kontakt med presidenten och hans kansli i olika frågor som rör Åland, säger Jörgen Pettersson.

President Stubb och talman Pettersson diskuterade också presidentens uppgifter enligt självstyrelselagen och det allmänna säkerhetsläget i Östersjön samt betydelsen av Ålandsexemplet när det handlar om neutralisering och demilitarisering, något som förstärkts efter den mycket väl underbyggda utredning som Utrikesministeriet publicerade ifjol.

Talman Jörgen Pettersson lyfte också betydelsen av att arbetet med att revidera självstyrelselagen fortsätter.

– Åland och Finland går framåt tillsammans och då är det betydelsefullt att också lyfta frågor där det fortfarande finns utmaningar, säger Pettersson.

Mötet som hölls på presidentens slott i Helsingfors avslutades med att talmannen uttryckte förhoppningen om regelbundna avstämningar med presidenten och att de årliga sommarbesöken från presidentparet ska fortsätta.

– I den mån det är möjligt är vi från åländsk sida också redo att delta i statsbesök som presidenten genomför; särskilt där de aktuella staterna har stor betydelse för Åland och där Ålandsexemplet kan tjäna som inspiration för andra.

Med på det åländska besöket till presidentkansliet var förutom talman Jörgen Pettersson lagtingsdirektören Susanne Eriksson och biträdande lagtingsdirektören Carina Strand.

Mer info:
Jörgen Pettersson, mobil 04573135640
Susanne Eriksson, mobil 04575230416