Från vänster andra vice talman Roger Nordlund, i mitten talman Bert Häggblom och till höger står förste vice talman Katrin Sjögren
  • Publicerad måndag den 8 november 2021 kl. 10:43

Talmansval för lagtingsåret 2021-2022

Till talman valdes Bert Häggblom, till första vice talman valdes Katrin Sjögren och till andra vice talman valdes Roger Nordlund.