• Publicerad måndag den 12 december 2022 kl. 13:18

Tidtabell för behandlingen av Ålands budget för år 2023

Tidtabell för behandlingen av Ålands budget för år 2023:

Tisdag 13.12 kl. 13.00 - Finans- och näringsutskottets betänkande antecknas för kännedom. 

Onsdag 14.12 kl. 09.30 - 17.00 Budgetdebatten börjar. Lunch kl. 12.00 - 13.00

Torsdag 15.12 kl. 09.30 - slut. Fortsatt budgetdebatt. Lunch kl. 11.30 - 13.00.

Måndag 19.12 kl. 09.30 - Omröstningar