• Publicerad torsdag den 9 december 2021 kl. 13:55

Tidtabellen för behandlingen av Ålands budget för år 2022

Finans- och näringsutskottets betänkande över förslaget till Ålands budget för år 2022 antecknas för kännedom vid plenum måndagen den 13 december 2021. Behandlingen inleds tisdagen den 14 december kl. 09.30 och pågår till cirka kl. 15. Behandlingen fortsätter onsdagen den 15 december kl. 13.00 och pågår tills debatten är klar. Omröstningar om budgetförslaget sker vid plenum fredagen den 17 december kl. 09.30.