• Publicerad måndag den 25 januari 2016 kl. 12:05

Uppehåll i plenum

Lagtinget har uppehåll i plenum fram till den 7 mars 2016 men utskotten sammanträder som vanligt vid behov.

Såhär i början av mandatperioden brukar lagtinget inte ha så många ärenden på sitt bord eftersom det tar ett tag innan den nya landskapsregeringen börjar leverera lagförslag till lagtinget.