• Publicerad måndag den 20 april 2020 kl. 13:01

Vårens tidtabell i lagtinget

Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen för det fortsatta arbetet i lagtinget. Planen är att om ingenting oförutsett inträffar fortgår lagtingsarbetet som vanligt fram till juli månad men med uppehåll veckorna 21, 24 och 25. 
Höstens tidtabell kommer att slås fast under juni månad.