• Publicerad fredag den 22 april 2022 kl. 7:52

Wille Valve deltog i BSPC:s ständiga kommittés möte i Warszawa

Lagtingsledamoten Wille Valve deltog i den Parlamentariska Östersjökonferensens (BSPC) ständiga kommittés möte i Warszawa under onsdagen (20.4).

Den ständiga kommittén hade ett regelmässigt möte i Warszawa 19-20 april under vilket ett antal fasta ärenden såsom planeringen av årskonferensen, bokslutet för 2021 och budgeten för 2022 behandlades.

Mötets viktigaste ärende var dock ett ställningstagande till hur verksamheten skulle fortsätta efter det att ständiga kommittén på ett extra inkallat digitalt möte den 12 mars beslutade att de ryska medlemsdelegationerna inte skulle få delta i verksamheten på obestämd tid. Mötet beslutade att föreslå inför årskonferensen att organisationens verksamhet fortsätter, men så att de ryska delegationerna fortsättningsvis är uteslutna från verksamheten på obestämd tid till dess att de uppfyller de kriterier gällande respekt för de internationella grundläggande normer som krävs av medlemsländerna.

”Det var helt klart att ryssarna inte kunde medverka i arbetet som om inget hänt sedan den 24 februari. För Ålands del är det bra att samma organisation fortsätter. Att ”frysa ner” den gamla organisationen och grunda en ny ”vid sidan om” hade medfört en lång period med tungfotad administration som hade stulit energi och initiativkraft från det politiska arbetet. Från åländsk sida ser vi att de 31 åren i BSPC har stärkt medvetandet kring miljöproblemen i Östersjön och också skapat en slags Östersjöidentitet som vi ålänningar bör värna”, kommenterar lagtingsledamot Wille Valve.

Mötets värd var Jaroslaw Walesa från den polska sejmen. Walesa är son till Lech Walesa som var den polska frihetsrörelsens förgrundsgestalt under 1980-talet.

Info: Från den Ryska federationen ingår följande medlemsparlament i BSPC: Statsduman, Federationsrådet, Kaliningrad, Karelen, Leningrad och Sankt Petersburg.

För närmare information:

Delegationsordförande Wille Valve, tel. 040 596 2929

Delegationssekreterare Sten Eriksson, tel. 25474

För närmare information om BSPC, se följande länk: www.bspc.net