Frågestund den 12 december 2022 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:01Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:43 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:57 Plenum/frågestund avslutades