Frågestund den 16 januari 2023 kl. 13:00

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Lagtinget beslöt vid plenum den 7 december 2022 godkänna lagtingsledamoten Liz Mattssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot för perioden 16.01.2023 – 16.06.2023.

  Lagtingsledamotens ersättare är, enligt valresultatet från lagtingsvalet den 20 oktober 2019, läraren i historia och samhällskunskap Jonas Eriksson från Jomala vars fullmakt har uppvisats och granskats nu intar sin plats i plenisalen.

  Talmannen hälsar lagtingsledamoten Jonas Eriksson välkommen till lagtinget.

  Fyllnadsval av en medlem i lag- och kulturutskottet förrättas vid plenum den 18 januari 2023. Kandidatlistor inlämnas till lagtingets kansli senast den 17 januari 2023 kl. 15.00. Antecknas.

  Frågestund.


 • Föredras

 • Talmannens avslutning

  Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls idag kl. 14.10


Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
14:00 Plenum/frågestund avslutades