Frågestund den 6 mars 2024 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Veronica Thörnroos
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:00 Plenum/frågestund startades
13:50 Plenum/frågestund avslutades