Frågestund den 8 april 2024 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Jörgen Pettersson
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:51 Plenum/frågestund avslutades