Sagt i salen

1 - 50 av totalt 154 tal

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Herr talman! Jag har också gett löfte om att vi när vi kommer till mellanrapporten och har någonting att berätta, ett underlag för det, så ska vi åka ut till de berörda kommunerna för att informera dem om det som förestår och det som antagligen kommer att föreslås utifrån det underlag som finns. Det känns...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Herr talman! Diskussionen om affärsmodell och intäktssidan för vindkraften är intressant och välbehövlig. Den behöver föras. Det är en jättestor fråga förstås för lagstiftaren och för lagtinget. Jag fokuserar själv utifrån mitt ansvarsområde på intäktssidan. Det arbetet pågår som bäst och är igångsatt med kompetenta personer som funderar på modellen. Jag har i offentligheten sagt,...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-29

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2023 RB 1/2023-2024

Herr talman! Jag tänker presentera lite grann mina och landskapsregeringens tankar om själva bokslutet. Effektivitetsrevisionen, utförd av landskapsrevisionen, där finns dokumenten bilagda och de talar för sig själva. De tankar som bokslutet för 2023 väcker hos landskapsregeringen är att det givetvis är ett bra bokslut. Det ligger ganska nära balanspunkten, ungefär 4 miljoner euro minus, speciellt...

Mats Perämaa / Anförande / Remissdebatt / 2024-05-29

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2023 RB 1/2023-2024

Herr talman! Det är såsom vi på finansavdelningen nog resonerar. Det är ingen som tror att finansavdelningen besitter all kunskap och kan hantera allt. Jag tycker att det där är det allmänna sättet att tänka. Det är ett bra tips som jag ska ta till mig. En annan metod som vi funderar på är helt...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-29

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2023 RB 1/2023-2024

Herr talman! Det är pudelns kärna. Sett ur finansministerns och finansavdelningens synpunkt så är det väldigt viktigt att vi når en bra träffsäkerhet mellan budget och bokslut. Men sett ur en fackavdelnings synpunkt så är det viktigt att man har pengarna till förfogande ifall det skulle gå framåt, ifall det ena projektet inte blir av...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-29

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2023 RB 1/2023-2024

Herr talman! Det här med träffsäkerheten mellan budget och bokslut har kanske inte varit ett så stort problem tidigare. Det har ju snarare varit så att förut har man tänkt att boksluten blir bättre, alla är glada och nöjda, lagtinget är nöjt, politikerna och ministrarna är nöjda och då är avdelningarna nöjda. Men nu...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-29

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2023 RB 1/2023-2024

Herr talman! Det var många intressanta delar i anförandet. I min första replik ska jag prata lite om pensionsfonden och den halva miljard som fonden förvaltar. Jag håller helt med om att en lyckosam avkastningspolitik kan betyda väldigt mycket för lagtingets möjligheter att förverkliga annat också. Ju mer pensioner som vi kan täcka med fondmedel...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-29

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2023 RB 1/2023-2024

Herr talman! Jag uppfattade det inte som kritik heller, utan vi för snarare en konstruktiv diskussion. Gällande sjunde kapitlet i självstyrelselagen så har det noterats i budgetar och bokslut här tidigare att för år 2021 och 2022 när det gick att jämföra ännu - för välfärdsområdesreformen med en ny beskattningssystem på rikshåll gjorde det svårt att...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-29

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2023-2024

Herr talman! Beslutsförslaget finns på mitt bord och jag har bett tjänstemannen komplettera uppdraget lite grann så bara vi hinner träffas, tjänstemannen och jag så kommer vi att fatta beslutet.

Mats Perämaa / Svar / Föredras / 2024-05-27

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2023-2024

Jag ger ett svar på den frågan som aldrig kom för att fortsätta diskussionen. Jag säger det i varje fall att jag inte tycker att den här perioden har varit särdeles råddig, det har hänt några saker några personer har valt att bilda egna grupper och så kan det vara i politiken. Men jag...

Mats Perämaa / Svar / Föredras / 2024-05-27

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2023-2024

Herr talman! Beslutet hade säkert kunnat fattats för en vecka sedan eller två veckor sedan. Men eftersom själva sakfrågan ändå är det mest prioriterade av allting så visar det sig att arbetet i Bryssel i förhållande till det nya drivande tullkodexen tog ett steg till så att det är viss forcering där. Samma tjänsteman som...

Mats Perämaa / Tilläggssvar / Föredras / 2024-05-27

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2023-2024

Herr talman! Det känns som att vi kom tillbaka till samma fråga som i första replikväxlingen. Svaret igen är att den här regeringen är regeringsduglig. Diskussionen går väldigt bra. Men om vi går till sakfrågan så kommer jag inte exakt ihåg hur det var formulerat i vårbudgeten, men i förhållande till sjukdomskostnadsavdraget som landskapsregeringen har nämnt...

Mats Perämaa / Tilläggssvar / Föredras / 2024-05-27

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2023-2024

Herr talman! Beskedet gällande själva avdraget som i nuläget gynnar individer som har kostnader för att ta sig till arbete där är beskedet kristallklart, också för min del och uppenbarligen på centerns sociala medier. Själva resekostnadsavdraget avser landskapsregeringen inte att röra. Men sedan är det en skild manöver hur man via det sammanlagda kompensationsmomentet och lagstiftningen...

Mats Perämaa / Tilläggssvar / Föredras / 2024-05-27

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Tack för det, herr talman! Precis som talmannen sade så gäller saken att landskapsregeringen begär att lagtinget ska fastställa ett överskottsmål och fastställa kostnadstaket för de kommande tre åren år 2025-2027. Detta är helt i enlighet med den lagstiftning om det finanspolitiska ramverket som lagtinget har antagit och som landskapsregeringen givetvis följer. Det här är...

Mats Perämaa / Anförande / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Frågan om lönerna, det är klart jag förstår de obundna. Man sparkar på det där sättet. Faktum är att jag har inte bestämt någonting om ministerlönerna. Men däremot så har lagtinget den frågan, lagtinget äger lagen och lagtinget kommer säkerligen att komma till något sorts beslut utifrån de motioner och annat som finns...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Jag tycker ju att svaret finns väldigt tydligt i det här dokumentet. Landskapsregeringen anser att det inte är skäligt att ta den kostnaden över Ålands budget. Därför står vi i beredskap att be lagtinget begära av Ålandsdelegationen att konstatera detsamma som en del i det ekonomiska redskapet jämte skatteavräkningen, jämte särskilda bidrag undre exceptionella förhållanden....

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Utan att gå in på detaljer, för jag kan inte alla detaljer, så kan jag säga så mycket att det torde vara frågan om en viss fördröjning. Det torde vara frågan om att på ett annat sätt kanalisera resurserna till förmodligen det ändamål som man har tänkt sig. Den totala summan pengar som då var...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Det är ju som sagt bara inledande diskussioner och vi får se vart det leder. Men sett från sidan gällande KST:s verksamhet så ser jag att de ska vara experter på det som rör människan väldigt nära i den sociala omsorgen. Det finns ingen egentlig mening med att KST ska vara experter på...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Vad gäller avskrivningarna så är det helt klart så att avskrivningsposten är en del som finns under begreppet kostnadstak och där finns ju en beräkning förstås. Det finns en lista på tänkta investeringar i propositionen. Avskrivningseffekten plus ränteeffekten vid fall av eventuella lån finns medräknat i kostnadstaket. Vad gäller oförutsedda utgifter så budgeteringsmarginalen finns ju...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Det är intressanta diskussioner. Jag förutsätter att det kommer att bli en hel del diskussioner här i salen nu och i utskottet under behandlingen om hur man praktiskt ska utforma detta på bästa tänkbara sätt. Vad är skillnaden mellan kostnadstak och ramar? Det är egentligen samma sak. Kostnadstak fastställs av lagtinget och ramar...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Det var många frågor. Jag svarar på den sista. Varför finns inte investeringsanslag angivna för skärgårdsfärjorna och därmed varför finns inte avskrivningskostnaden och varför finns inte räntekostnaden? Skulle vi låna 110 miljoner för att köpa en färja så då skulle det vara frågan om lån. Självstyrelselagens paragraf om extra anslag säger att för kostnader som...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Det är ju verkligen tråkigt om det uppfattas på det viset. Men om vi nu ändå bedömer det utifrån repliken som så att det här kostnadstaket täcker allt annat utom möjligen skärgårdsfärjor och sjukhuset och då har vi ändå täckt in ganska mycket. Men ingen bedömer att vi inom tre år kommer att...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Den är så pass stor som den är därför att utgångspunkten för hela det här ramverket i hög grad är det motsvarande ramverket på svenska sidan. Nu börjar det vara ett antal veckor sedan vi jämförde budgeteringsmarginalens procentsats för riksdagens budgetering. Men de ligger på samma nivå. Svenska riksdagen har också en högre budgeteringsmarginal...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Man får komma ihåg att budgeteringsmarginalen är någonting som ligger ganska hårt bakom stängda dörrar. Det fordras en begäran av landskapsregeringen till lagtinget för att öppna upp det redskapet. Det är ingenting som lättvindigt kommer till användning. Det är precis tänkt för ändamål typ coronapandemin eller någonting annat, kanske som resultat av att...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Jag har inte för avsikt att gå in på detaljdiskussioner. Det som beskrivs här är för det första inte en begäran om att lagtinget ska fatta beslut om de här sakerna. Men jag ansåg det skäligt att vi hade en någorlunda bra bild och en någorlunda bra resultatförbättringsbild på olika verksamheter - det...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Jag tror att det är väldigt bra om vi i samband med den här diskussionen - jag har sett detta komma förstås att det gärna pratas detaljer. Jag kan inte säga någonting om det för vi har ju nämnt en del detaljer i dokumentet. Men jag säger det igen, skulle vi inte har...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Det är en mycket bra fråga. Det är det något som landskapsregeringen kommer att fokusera på en hel del. Det är otvivelaktigt så att vissa år i varje fall så finns det en hel del luft i budgeten. Det gäller närmast överföringarna, vilket då kopplar ihop med reservationsanslagen. Det betyder att man budgeterar,...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Det är svårt att svara på frågan om vi blir modigare. Jag tror ändå att nu blir väldigt tydligt att det är avskrivningskostnader plus eventuella räntekostnader som belastar vår resultaträkning. Den här diskussionen kommer tydligare upp. Investeringsskulden har blivit tydligare och vi ser vilka behov som finns. Nu byggs det en massa färjfästen,...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Den sista frågan. Vi behöver få ut ramarna till politikområdena så fort som möjligt. Vi vill genom den här tidpunkten för leverans av vårbudgeten säkerställa att vi hinner få en bra hantering i lagtinget och att vi får ut ramarna till verksamheterna i god tid. Utifrån det beslut som landskapsregeringen har tagit och...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Ändringsbudgeten torde antecknas till kännedom idag. Om det går väl, såsom jag ser det, så blir det remiss om den inkommande vecka. Jag utgår ifrån att ärendena kommer att finnas samtidigt i finans- och näringsutskottet innan betänkandet i något av ärendena levereras tillbaka till lagtinget. Så det torde vara möjligt. Jag hoppas det...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Det tog visst tre mandatperioder i regeringsställning för att Moderaterna skulle komma till insikt, vid ingången till opposition, att man behöver stramhet i den ekonomiska politiken. Det måste svida lite grann att det nu är en majoritet, med Moderaterna i opposition, som verkligen tar tag i den ekonomiska situationen och visar via siffror...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Ursäkta, jag måste säga ja här innan jag fick repliken, men så ligger det till för alla tre år. De planerade resultatförbättringar som landskapsregeringen nu i och med det här kostnadstaket föreslår med en mängd åtgärder som är nämnda, de kommer att förbättra resultatet år 2027 med 13,6 miljoner euro. Det ska sättas...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Jag uppfattar det som att ledamoten har samma problem som många av oss andra, och som jag också har, att behandla det här som ett fastställande av kostnadstak och överskottsmål. Det ska egentligen inte ska vara fråga om själva detaljerna där under. Det blev väldigt mycket diskussioner om politiska inriktningar i politiken. Men...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Så kan det förstås vara. Det är igen det här dilemmat med att vi ska fatta ett beslut om pengarna utan att veta exakt innehållet. Skulle vi lyfta upp investeringar med flera skärgårdsfärjor eller sjukvård så då kanske vi skulle ha omröstningar om detta i ett sammanhang i en situation när vi inte ska rösta...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Tanken att se om man kunde hitta ett samarbete mellan Fastighetsverket och den kommunala sektorn är god, anser jag. Det är inte så konstigt att ledamoten Fellman och jag tycker likadant i den frågan eftersom vi kan se att vi på varsitt håll lite har initierat den, åtminstone inledande diskussioner. Jag vet att...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Jag ska jag passa på att säga att jag tycker också att det finns många reformer av betydelse; privatisering, utmanarrätter, ecodriving och om man kan kalla det reformer eller inte, men en översyn av flera sociala förmåner och arbetskraftsförmåner till privatpersoner. Det finns en hel del. I jämförelser med vad som har gjorts...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Vad gäller sådant som kan påverka enskilda individers arbete så där har vi informerat samarbetskommittén på sedvanligt sätt. Ledamoten Thörnroos sade att det kanske är lite för mycket detaljer någonstans och kanske lite för lite någonstans. Men om vi skulle ha gjort som lagen förespråkar, att vi bara hade lämnat ett kostnadstak i siffror, då...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Herr talman! Begrepp att sälja skinnet innan björnen är skjuten fick sig ett ansikte och ett parti här idag. Ledamoten Wikström är ute och shoppar röstar helt uppenbarligen. I klimatomställningspolitiken på EU-nivå och pengar som ska fördelas för omställningen så där vill man köpa röster genom att lova att man sänker skatten. Vi vet allihop...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Ett klargörande behövs här ändå. Jag förstår det, alltså det är roligt att shoppa röster för de pengar som vi ännu inte har fått och det är det som Obunden Samling gör via ledamoten Wikström här. Men ledamoten Wikström sade nej, rederierna ska inte betala själva för det här. Men enligt systemet, om vi sätter...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-13

Ändringar av lagtingets arbetsordning TMK 5/2023-2024

Herr talman! Givetvis är systemet sådant så att jag ska inte blanda mig i den tidigare replikväxlingen och meningsskiljaktigheterna där gällande ekonomisk hantering. Frågan gällande Statskontorets förslag till årsbokslut för staten för år 2023, så vi ser den eventuella budgettekniska intäktsökningen för staten, vilket kunde ge oss den här effekten och den är synnerligen intressant....

Mats Perämaa / Replik / Första behandling / 2024-04-24

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Obunden Samling pratade för marknadsekonomi och kräver det. Det är i och för sig sympatiskt. Jag tycker att vi ska bringa klarhet i en sak. Ledamot Egeland sade här att trots medverkan i landskapsregeringen under förra mandatperioden, trots en ledamot i ÅHS-styrelsen och ledamoten själv i den obundna lagtingsgruppen så visste Obunden Samling...

Mats Perämaa / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Kopplingen till resilienspengarna, kopplingen till projektet beskrevs här av ledamot Egeland som så urbota dumt att klockorna stannar. Det var så som jag uppfattade det. Möjligen fel då. Men i varje fall, till delen så måste ni väl ändå ha haft information om att den här kopplingen fanns där, eftersom det drevs igenom av landskapsregeringen...

Mats Perämaa / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Då landskapsregeringen presenterade ändringsbudgeten så torde det ha stått klart för alla vilken vånda landskapsregeringen har haft med den här frågan. Det är ett stort och viktigt och i ekonomiska termer väldigt stort ärende. Utskottsordförande ger uttryck för samma vånda här. Då ändringsbudgeten presenterades så kom det ett önskemål om utskottet gärna kunde...

Mats Perämaa / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Herr talman! Med anledning av Rysslands aggressioner mot Ukraina så blev det en situation att många ukrainska invånare med barn flyttade till Finland och också till Åland. I samband med det, som är bra för Åland, fick vi nya invånare. Men i samband med det, då inte dessa personer ännu var en del av det...

Mats Perämaa / Anförande / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tyvärr, herr talman, så har jag inte kunskapen om det nu. Men den frågan kan vi ta reda på och svara på sen.

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Herr talman! Nej, tyvärr inte. Vi väntar fortfarande på svenska Tullverkets svar på det brev som vi skickade till Tullverket i samråd med Ålands näringsliv. Jag har ingen information om det här utöver det som jag sade vid ett tidigare plenum

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Herr talman! Den diskussion som fördes mellan mig och finansminister Purra så var inte i någon fråga inne på sådana detaljer och det var inte det som jag var ute efter under diskussionen. Det var ett skapande av relation där vi lärde känna varandra lite grann som personer, vilket jag själv tycker att är ett...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Herr talman! Jag har egentligen inte någonting annat att tillägga än det som min kollega, infrastrukturminister Gunell, här tidigare sade. Vi uppfattar att vi har behörighet på området, vi uppfattar att det är skäligt och rätt att vi får ta del av pengarna. Men samtidigt så finns det helt klart ett motstånd, det finns en...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Herr talman! Jag tycker att infrastrukturminister Gunell har uttalat sig klokt i frågan. Jag tycker ändå att man ska tillämpa det gamla slitna uttrycket; "man ska inte skinna björnen innan den är skjuten". Sett ur finansministerns perspektiv så vill jag först säkerställa mig om att vi har pengar innan jag börjar fördela dem.

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Som svar på den sista frågan, då torde årskostnaden ligga på dryga 4 miljoner, jag kommer inte ihåg exakt den här decimalen efter fyran. Det fanns en viss kostnad här tidigare och med det nuvarande systemet så läggs det andra utanpå. Ja, jag tror att det är fullt möjligt tekniskt att landskapsregeringen drar tillbaka sitt förslag,...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22