Sagt i salen

51 - 100 av totalt 179 tal

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Jag tror att det är väldigt bra om vi i samband med den här diskussionen - jag har sett detta komma förstås att det gärna pratas detaljer. Jag kan inte säga någonting om det för vi har ju nämnt en del detaljer i dokumentet. Men jag säger det igen, skulle vi inte har...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Det är en mycket bra fråga. Det är det något som landskapsregeringen kommer att fokusera på en hel del. Det är otvivelaktigt så att vissa år i varje fall så finns det en hel del luft i budgeten. Det gäller närmast överföringarna, vilket då kopplar ihop med reservationsanslagen. Det betyder att man budgeterar,...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Det är svårt att svara på frågan om vi blir modigare. Jag tror ändå att nu blir väldigt tydligt att det är avskrivningskostnader plus eventuella räntekostnader som belastar vår resultaträkning. Den här diskussionen kommer tydligare upp. Investeringsskulden har blivit tydligare och vi ser vilka behov som finns. Nu byggs det en massa färjfästen,...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Den sista frågan. Vi behöver få ut ramarna till politikområdena så fort som möjligt. Vi vill genom den här tidpunkten för leverans av vårbudgeten säkerställa att vi hinner få en bra hantering i lagtinget och att vi får ut ramarna till verksamheterna i god tid. Utifrån det beslut som landskapsregeringen har tagit och...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Ändringsbudgeten torde antecknas till kännedom idag. Om det går väl, såsom jag ser det, så blir det remiss om den inkommande vecka. Jag utgår ifrån att ärendena kommer att finnas samtidigt i finans- och näringsutskottet innan betänkandet i något av ärendena levereras tillbaka till lagtinget. Så det torde vara möjligt. Jag hoppas det...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Det tog visst tre mandatperioder i regeringsställning för att Moderaterna skulle komma till insikt, vid ingången till opposition, att man behöver stramhet i den ekonomiska politiken. Det måste svida lite grann att det nu är en majoritet, med Moderaterna i opposition, som verkligen tar tag i den ekonomiska situationen och visar via siffror...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Ursäkta, jag måste säga ja här innan jag fick repliken, men så ligger det till för alla tre år. De planerade resultatförbättringar som landskapsregeringen nu i och med det här kostnadstaket föreslår med en mängd åtgärder som är nämnda, de kommer att förbättra resultatet år 2027 med 13,6 miljoner euro. Det ska sättas...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Jag uppfattar det som att ledamoten har samma problem som många av oss andra, och som jag också har, att behandla det här som ett fastställande av kostnadstak och överskottsmål. Det ska egentligen inte ska vara fråga om själva detaljerna där under. Det blev väldigt mycket diskussioner om politiska inriktningar i politiken. Men...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Så kan det förstås vara. Det är igen det här dilemmat med att vi ska fatta ett beslut om pengarna utan att veta exakt innehållet. Skulle vi lyfta upp investeringar med flera skärgårdsfärjor eller sjukvård så då kanske vi skulle ha omröstningar om detta i ett sammanhang i en situation när vi inte ska rösta...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Tanken att se om man kunde hitta ett samarbete mellan Fastighetsverket och den kommunala sektorn är god, anser jag. Det är inte så konstigt att ledamoten Fellman och jag tycker likadant i den frågan eftersom vi kan se att vi på varsitt håll lite har initierat den, åtminstone inledande diskussioner. Jag vet att...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Herr talman! Jag ska jag passa på att säga att jag tycker också att det finns många reformer av betydelse; privatisering, utmanarrätter, ecodriving och om man kan kalla det reformer eller inte, men en översyn av flera sociala förmåner och arbetskraftsförmåner till privatpersoner. Det finns en hel del. I jämförelser med vad som har gjorts...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Vad gäller sådant som kan påverka enskilda individers arbete så där har vi informerat samarbetskommittén på sedvanligt sätt. Ledamoten Thörnroos sade att det kanske är lite för mycket detaljer någonstans och kanske lite för lite någonstans. Men om vi skulle ha gjort som lagen förespråkar, att vi bara hade lämnat ett kostnadstak i siffror, då...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Herr talman! Begrepp att sälja skinnet innan björnen är skjuten fick sig ett ansikte och ett parti här idag. Ledamoten Wikström är ute och shoppar röstar helt uppenbarligen. I klimatomställningspolitiken på EU-nivå och pengar som ska fördelas för omställningen så där vill man köpa röster genom att lova att man sänker skatten. Vi vet allihop...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Ett klargörande behövs här ändå. Jag förstår det, alltså det är roligt att shoppa röster för de pengar som vi ännu inte har fått och det är det som Obunden Samling gör via ledamoten Wikström här. Men ledamoten Wikström sade nej, rederierna ska inte betala själva för det här. Men enligt systemet, om vi sätter...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-13

Ändringar av lagtingets arbetsordning TMK 5/2023-2024

Herr talman! Givetvis är systemet sådant så att jag ska inte blanda mig i den tidigare replikväxlingen och meningsskiljaktigheterna där gällande ekonomisk hantering. Frågan gällande Statskontorets förslag till årsbokslut för staten för år 2023, så vi ser den eventuella budgettekniska intäktsökningen för staten, vilket kunde ge oss den här effekten och den är synnerligen intressant....

Mats Perämaa / Replik / Första behandling / 2024-04-24

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Obunden Samling pratade för marknadsekonomi och kräver det. Det är i och för sig sympatiskt. Jag tycker att vi ska bringa klarhet i en sak. Ledamot Egeland sade här att trots medverkan i landskapsregeringen under förra mandatperioden, trots en ledamot i ÅHS-styrelsen och ledamoten själv i den obundna lagtingsgruppen så visste Obunden Samling...

Mats Perämaa / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Kopplingen till resilienspengarna, kopplingen till projektet beskrevs här av ledamot Egeland som så urbota dumt att klockorna stannar. Det var så som jag uppfattade det. Möjligen fel då. Men i varje fall, till delen så måste ni väl ändå ha haft information om att den här kopplingen fanns där, eftersom det drevs igenom av landskapsregeringen...

Mats Perämaa / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Då landskapsregeringen presenterade ändringsbudgeten så torde det ha stått klart för alla vilken vånda landskapsregeringen har haft med den här frågan. Det är ett stort och viktigt och i ekonomiska termer väldigt stort ärende. Utskottsordförande ger uttryck för samma vånda här. Då ändringsbudgeten presenterades så kom det ett önskemål om utskottet gärna kunde...

Mats Perämaa / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Herr talman! Med anledning av Rysslands aggressioner mot Ukraina så blev det en situation att många ukrainska invånare med barn flyttade till Finland och också till Åland. I samband med det, som är bra för Åland, fick vi nya invånare. Men i samband med det, då inte dessa personer ännu var en del av det...

Mats Perämaa / Anförande / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tyvärr, herr talman, så har jag inte kunskapen om det nu. Men den frågan kan vi ta reda på och svara på sen.

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Herr talman! Nej, tyvärr inte. Vi väntar fortfarande på svenska Tullverkets svar på det brev som vi skickade till Tullverket i samråd med Ålands näringsliv. Jag har ingen information om det här utöver det som jag sade vid ett tidigare plenum

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Herr talman! Den diskussion som fördes mellan mig och finansminister Purra så var inte i någon fråga inne på sådana detaljer och det var inte det som jag var ute efter under diskussionen. Det var ett skapande av relation där vi lärde känna varandra lite grann som personer, vilket jag själv tycker att är ett...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Herr talman! Jag har egentligen inte någonting annat att tillägga än det som min kollega, infrastrukturminister Gunell, här tidigare sade. Vi uppfattar att vi har behörighet på området, vi uppfattar att det är skäligt och rätt att vi får ta del av pengarna. Men samtidigt så finns det helt klart ett motstånd, det finns en...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Herr talman! Jag tycker att infrastrukturminister Gunell har uttalat sig klokt i frågan. Jag tycker ändå att man ska tillämpa det gamla slitna uttrycket; "man ska inte skinna björnen innan den är skjuten". Sett ur finansministerns perspektiv så vill jag först säkerställa mig om att vi har pengar innan jag börjar fördela dem.

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Som svar på den sista frågan, då torde årskostnaden ligga på dryga 4 miljoner, jag kommer inte ihåg exakt den här decimalen efter fyran. Det fanns en viss kostnad här tidigare och med det nuvarande systemet så läggs det andra utanpå. Ja, jag tror att det är fullt möjligt tekniskt att landskapsregeringen drar tillbaka sitt förslag,...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att man inte ska komplicera saker mer än vad de redan är från början. Resiliensmedel är bra i sig, men de har komplicerat saker. Resiliensmedel sätter den här tidsramen på slutet. Vi ska komma ihåg att det har förekommit ett besvär i den här frågan under åren som...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Det där är nog en berättigad fråga. Men som svar på det hela får vi säga att sparkrav har sats på alla politikområden, också på ÅHS för övrigt förutom det här. Jag håller med om att det kommer inte att vara särdeles enkelt att uppnå rationaliseringar. Men trots det, med lagtingets beslut i...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Först lite fortsättning på den förra replikväxlingen. Det första utkastet till ändringsbudgeten var 21.2 och därefter, dryga tre-fyra veckor senare, så finns ärendet här. Därefter så har vi haft möten, ännu efter 21.2 har vi haft möte med ÅHS för att se om vi hittar lösningar och förhandlingen pågick fortfarande vid ÅHS. Den dagen som...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Det är helt korrekt. Ingen kan idag säga vad effektiviseringen leder till. Samtidigt ska vi komma ihåg att lagtinget har via det finanspolitiska ramverket själva gått in för top-down budgetering där man först sätter ramen, man berättar hur mycket pengar man har för det och sedan kommer budgetförslagen utifrån det. Det här kravet,...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Det är precis så där, den fyraåriga trappan. Full effektivisering för att hantera merkostnaderna av det här projektet vad gäller driften så är just fyra år. Det har bedömts att det kan göra det möjligt att uppnå hela den här potentialen som bedöms finnas här.

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Gällande det som ledamoten Valve sade att landskapsregeringen skulle föra över på nästa mandatperiod två år av inbesparingskrav på ÅHS så det nämndes som något annat än ett ansvarstagande, det vill säga att man låter någon annan hantera det. I och för sig är det sant. Men samtidigt när man beaktar det nya...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Jag tycker att det är bra att ledamoten Lindén har fördjupat sig i frågan. Jag har besökt Socialdemokraternas lagtingsgrupp i den här frågan och har fått höra att det finns material som pekar på någonting annat. Sen har vi den andra sidan där ledamoten Lindéns partikollega och socialminister har en omfattande dokumentation som visar...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Som sades här i presentationen så är det fråga om förslaget till första ändringen av budget för år 2024. Omfattningen i ärendet är inte särdeles stor såtillvida att det rör bara ett enda område, en enda sak. Men det här är ett stort och betydelsefullt ärende både kostnadsmässigt, vårdmässigt och patientsäkerhetsmässigt. Jag...

Mats Perämaa / Anförande / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Jag kan inte annat tro och jag kan nog bekräfta och jag vet att ÅHS har strävat till att uppnå en så förmånlig lösning för Åland som möjligt. Den här kunskapen om eventuella anbud som har lett till upphandling någon annanstans måste ju jämföras med vilka anbud som vi har fått för våra...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Anslagsäskande och ändringsbudgetförslaget nämner den ökade driftskostnaden i förhållande till det tidigare med 3,8 miljoner euro, precis på motsvarande sätt som lagtinget beviljade en fullmakt för en ökad driftskostnad om 1 miljon euro år 2021. Nu är det alltså 2,8 miljoner, utöver det som sedan ska effektiviseras bort under fyra år, vilket jag anser vara en rimlig tid...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Vad gäller resiliensmedel så om lagtinget inte beviljar den utökade fullmakten före den 15 april så då har de pengarna farit. Det är alla överens om. Det finns inte det minsta tvivel om det. Jag kan inte se och landskapsregeringen har inte sett några andra alternativ än att gå vidare med det här....

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Ledamoten Nordberg har precis som jag har varit med i landskapspolitiken ganska länge. Vi kan säkert erinra oss båda två att vi har hört diskussioner om digitalisering. Det har sagts att digitaliseringen kommer att underlätta för den offentliga ekonomin och att det kommer att bli billigare. Allt som har hänt hittills visar ju...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Jag har inte datumet framför mig när ÅHS på den första överläggningen berättade om hur situationen såg ut då. Men då pågick fortfarande en dialog gällande kostnaderna och förhandlingen om vad slutsumman kunde bli. Det fanns heller inget äskande av medel från ÅHS då ännu. Utifrån den dialog vi har haft i samband...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Frågeställningen om hur man använder PAF-medel i landskapsbudgeten är väsentlig. Det är bra att den frågan lyfts här. Jag får ärligen säga att jag hör säkert till dem som har ifrågasatt när andra har använt medlen kanske på ett liknande sätt som nu. Det är inget att säga, så är det bara. Det...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Det är ju det som vi gör just nu. Sen kommer samtliga att diskutera det kostnadstak som läggs här inom någon månad och lagtinget diskuterar det på ett normalt parlamentariskt sätt. Det är helt normala procedurer. Sen kan jag inte låta bli det, det är kanske lite raljerande, men här har vi fört...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Herr talman! Jag sade i talarstolen just att vi avser att jobba parlamentariskt med frågan tillsammans med er. Det löftet står jag fast vid. Jag har ingen orsak att säga någonting annat nu. Jag ser framför mig ett konstruktivt och ibland livligt diskuterat arbete i den här frågan. Frågan är inte lätt, den kräver mycket...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-13

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Herr talman! Ledamoten Egeland ber mig kommentera ledamoten Kanborgs grundanförande och replikväxlingen tidigare, men det är säkert tillåtet inom ramen för att vi diskuterar tullhantering mot Sverige.

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-13

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Herr talman! Alla ska veta att ledamoten Kanborg och jag under flera års tid har fört diskussioner om skattegränsfrågorna och problematiken. Vi har tillsammans konstaterat att det är ingen lättlöst fråga. Säkert under två års tid har vi diskuterat i olika sammanhang, senast bara för några veckor sedan när jag personligen informerade ledamot Kanborg...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-03-13

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Herr talman! Vi ska snart avsluta den här diskussionen rörande umgänget i de här frågorna som har förekommit mellan mig och ledamoten Kanborg. Jag vill ändå bara konstatera att jag själv har varit i kontakt med ledamoten Kanborg många gånger. Men inför att den här åtgärdsmotionen lämnades in så valde ledamoten Kanborg att inte ens...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-03-13

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Tack för det, herr talman! Jag ska säkerställa mig om att jag använder ordet gränshantering mot Sverige i varje anförande för att hålla mig till reglerna. Skämt åsido. Jag tycker att det var ett väldigt konstruktivt anförande. Vi har precis samma angreppssätt i landskapsregeringen som ledamoten Valve och Moderaterna. Vi måste jobba med den...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2024-03-13

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Herr talman! Jag ska inleda mitt anförande med att lite kommentera det som förekom i replikväxlingen här just innan. Det torde vara på det sättet - jag har samma information som näringsministern, rätt ny information - att nu bedömer man situationen som så att efter att svenska Tullverket inför de digitala versionerna av tullhanteringen så...

Mats Perämaa / Anförande / Remissdebatt / 2024-03-13

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Herr talman! Vi samarbetar med Ålands Näringsliv i frågan. Min avdelning och mina tjänstemän har fått i uppdrag att be Ålands Näringsliv sammankalla företagare till det här. Det är tänkt att sammankallningen ske den vägen. Vad gäller frågan om en fysisk tullplacering i Grisslehamn eller inte, så utskottet har ju alla möjligheter att höra speditörer...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-13

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Herr talman! Det är väsentliga frågor och det är det här som det rör sig om i den här frågan. I gränshandeln mot Sverige är problemet att det är leverantören, dvs. en svensk exportör av varor, som ska stå för tulldeklarationen. Det måste påföras ett arbete och en byråkrati på den personen och det är...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-13

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Herr talman! Det är väl så viktigt givetvis. Kännetecknande för det åländska samhället är att vi är små överhuvudtaget. Vi har en stor andel småföretagare i förhållande till de stora. De stora tror jag att kommer att hitta digitala rutiner för att hantera det, möjligen med en viss merkostnad men i varje fall. Förutom allt...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-13

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Tack, herr talman! Jag svarar gärna om det tillåts. Jag får väl erkänna, ledamoten Egeland att den replikväxling som vi hade kanske inte var den mest konstruktiva. Och det måste läsas och höras och lyssnas mot bakgrund av att jag uppfattar att jag och ledamoten Kanborg har haft goda diskussioner under flera år med frågorna....

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-13