Andra behandling

  • Kan samma förfaringssätt godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion.


  • Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

    Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om skattetillägg och förseningsränta för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

    Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.