Plenum den 3 juni 2020 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
14:01 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
14:36 SekreterarbyteUtskottssekreterare Emma Dahlén
15:16 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
15:16 TalmansbyteTalman Roger Nordlund
16:12 Plenum/frågestund avslutades