Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


  • Talman! Social- och miljöutskottet har behandlat överenskommelsen om social trygghet med Japan. Det är en liknande överenskommelse som Finland och Åland har med andra länder som Korea, Australien, USA, Kanada, Indien och Kina.

    För närvarande betalar landskapsregeringen inte ut någon arbetspension åt någon som är bosatt i Japan, men i fall att så skulle ske så har vi nu den här överenskommelsen.

    Utskottet föreslår att lagtinget ska ge det begärda bifallet till de delar överenskommelsen faller inom lagtingets behörighet. Tack, talman!


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.