Remissdebatt

Aerosoler LF 31/2020-2021

  • Talmannens förslag är att även detta ärende remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussionen är gemensam med föregående ärende nr 3 och följande ärende nr 5.