Aerosoler

Lagförslag LF 31/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tilllämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler. Den rikslagen trädde nyligen i kraft i riket och upphäver
aerosolförordningen som gäller som blankettförordning i landskapet. Den förslagna lagen är en blankettlag. Lagförslaget är närmast av lagteknisk karaktär och en följd av rikets lagstiftningsåtgärder.


Åtgärder