Motion för kännedom

  • Ärendet tas upp till behandling i dag i samband med förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2021.