Enda behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att de båda klämmarna föreläggs för godkännande var för sig. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

    Föreläggs den första klämmen. Klämmen är godkänd. Föreläggs den andra klämmen. Klämmen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

    Med anledning av beslutet kommer ett fyllnadsval av en medlem i vardera lag- och kulturutskottet och finans- och näringsutskottet att förrättas vid plenum den 22 september 2021. Kandidatlistor inlämnas till lagtingets kansli senast den 21 september kl. 15.00. Antecknas.