Svar för kännedom

  • Svaret på spörsmålet eller meddelandet om att svar inte avges ska delas ut
    på ledamöternas bord. Efter det att svaret eller meddelandet föredragits
    för kännedom ska det enligt 42 § i arbetsordningen upptas till behandling
    vid ett plenum som hålls tidigast följande dag. Svaret upptas till behandling vid plenum 10 november 2021.