Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken

Spörsmål S 3/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Undertecknade har ställt följande spörsmål till landskapsregeringen
"Genom vilka åtgärder och enligt vilken tidsplan kommer landskapsregeringen att på såväl kort som lång sikt säkerställa att gränshandelsproblematiken inte försätter Åland i en ogynnsam konkurrenssituation"


Åtgärder