Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


  • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 14:16

    Tack, talman! Det här ärendet är nästan identiskt med det föregående.

    Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder ikraft på Åland till de delar ändringsprotokollen till avtalen med Isle of Man faller inom landskapets behörighet. Tack, talman!


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.