Rainer Juslin

Rainer Juslin

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2023-2027

 • Andra vice ordförande i Kanslikommissionen
  2023-12-18 –
 • Andra vice ordförande i Talmanskonferensen
  2023-12-18 –
 • Andra vice ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2023-12-18 –
 • Andra vicetalman i Presidiet
  2023-12-18 –
 • Andra vicetalman i Ålands lagting
  2023-12-18 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2023-11-01 – 2023-12-17
 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 – 2023-10-31
 • Ordförande i Lag- och kulturutskottet
  2019-11-06 – 2023-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2023-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Tack, talman! Bästa lagting. Liberalerna välkomnar och är positiva till att den nya yrkeshögskolelagen kan antas av lagtinget, helst ännu under vårterminen. Vi noterar att den efterlysts redan en längre tid, av verksamma vid Högskolan på Åland, inte...

  Ny yrkeshögskolelag (LF 9/2023-2024) Remissdebatt Gruppanförande 2024-04-08 14:04:42