Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:02

  Tack, fru talman! Om det kan tillåtas så skulle jag gärna hålla ett kort anförande om de här första ärendena på dagens föredragningslista. De är ju egentligen så kallade icke ärenden som vi med jämna mellanrum behandlar i utskotten. De behandlas först i landskapsregeringen, sedan kommer de till lagtinget och sedan ska vi behandla dem i utskottet. Alla konstaterar att det inte finns hinder att ge sitt bifall till att lägga de här förordningarna ikraft.

  Det finns en arbetsgrupp i lagtinget som tittar över arbetsordningen och lagtingsordningen och man kunde förenkla detta förfarande. Jag skulle gärna se att den här arbetsgruppen så småningom kunde komma med ett förslag på hur man kunde hantera den här typen av automatiska ärenden så att vi skulle slippa en massa onödiga - om uttrycket kan tillåtas - hanteringar av ärenden där vi egentligen inte från åländsk sida överhuvudtaget har synpunkter. Därmed kunde vi koncentrera oss på större frågor. Det här innebär också att landskapsregeringen skulle kunna fokusera mera på större lagstiftningar än den här typen. Det här slukar resurser. Jag ser gärna fram emot en förenkling när det gäller det här förfarandet. Tack!


 • Tack, fru talman! I och med att jag tidigare har varit ansvarig på landskapsregeringens sida för många av de här ADR-frågorna så vet jag att det är en form av säkerhetsventil trots allt när man från landskapsregeringen söker stöd för de här ändringarna i lagtinget. Det är ju en form av ansvarsfråga. Skulle det vara någon gång att det sedan finns en liten grej som på riktigt gör skillnad, då är det ju lagtinget som de facto har ansvaret för att man inte har uppmärksammat den grejen sist och slutligen, i och med att ärendet har processats här. Om man missar det från landskapsregeringens sida, finns det något frikort då eller hur gör man?


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:04

  Tack ledamot Nordberg. Jag ser det väl nog på det sättet ändå att landskapsregeringen bör med sin kompetens upptäcka sådana fallgropar redan på förhand och därmed i så fall föra ett sådant förslag till lagtinget. Vi har behandlat tiotals typer av ADR-ärenden under den här perioden, jag har inte riktigt sett någon större mening med dem och inte en enda sådan förordning som skulle ha varit diskutabel så att säga. Men visst kan det komma, då behöver det finnas en mekanism och den mekanismen tycker jag i det fallet är att landskapsregeringen för ärendet till prövning till lagtinget.


 • Tack, fru talman! Jag tror att det är bra att den här arbetsgruppen som i så fall tittar på det här också tar med det till diskussionen. Om det efter ett antal år sedan framkommer att den här frågan har aldrig har varit till lagtinget och den fick tyvärr betydelse, då tror jag att man behöver ha någon slags förståelse för att man valde från lagtingets sida att ge en fullmakt till landskapsregeringen. Då kanske lagtinget får stå sitt kast ifall att det skulle gå fel. Det är någonting som jag vill skicka med till arbetsgruppen.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:06

  Tack ledamot Nordberg. Jag håller fullständigt med i sak i den frågan.

  Därmed avslutar jag mitt anförande och konstaterar att jag för min del har behandlat de här tre första ärendena. Tack!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.