Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Gemensam diskussion i samband med tilläggsbudget nr 3.