Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022

Lagförslag LF 26/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapsandelarna till kommunerna temporärt höjs med närmare 2,1 miljoner euro för finansåret 2022. Höjningen sker genom att ersättningsgraden för den kostnadsbaserade landskapsandelen för äldreomsorgen justeras uppåt.
Höjningen av landskapsandelarna är avsedd att tillämpas retroaktivt för hela 2022 och det är därför angeläget att den kan träda i kraft så snart som möjligt. Den föreslagna lagen sammanhänger med landskapets budget på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning