Föredras

 • Eftersom lagtinget den 12 december 2023 på begäran beviljat vicetalmännen Liz Mattsson och Marcus Måtar befrielse från deras uppdrag som första respektive andra vicetalman kommer val av nya vicetalmän att förrättas.

  Valet av de två vicetalmännen förrättas enligt arbetsordningens 93 §, som föreskriver bland annat följande: ”Val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den första omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgörs valet genom lottning.”

  Först förrättas ett val av en första vicetalman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop.
  Valurnan konstateras vara tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Anders Ekström och Jörgen Gustafsson att biträda vid rösträkningen.

  27 st röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att lagtingsledamot Marcus Måtar har fått 18 röster, Anders Holmberg har fått 1 röst och 8 valsedlar var blanka.

  Eftersom lagtingsledamot Marcus Måtar har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han lagtingets första vicetalman för arbetsåret 2023-2024.

  Nu förrättas ett val av en andra vicetalman på samma sätt.
  Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Anders Ekström och Jörgen Gustafsson att biträda vid rösträkningen.

  27 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att 23 röster har avgivits för lagtingsledamot Rainer Juslin och 4 blanka sedlar har avgetts.

  Eftersom lagtingsledamoten Rainer Juslin har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2023-2024.

  Jag uppmanar nu de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.


 • Jag, Marcus Måtar, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Jag, Rainer Juslin, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.