Marcus Måtar

Marcus Måtar

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2023-2027

 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2023-11-08 –
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2023-11-08 –
 • Ersättare i Lag- och kulturutskottet
  2023-11-08 –
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2023-11-08 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2023-11-08 –
 • Andra vicetalman i Presidiet
  2023-11-03 –
 • Andra vicetalman i Ålands lagting
  2023-11-01 –
 • Mandatperioden 2019-2023

 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2022-11-09 – 2023-10-31
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2020-12-07 – 2023-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 – 2023-10-31
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2019-11-06 – 2023-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2023-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Senast publicerade anföranden

 • Jag, Marcus Gunnar Måtar, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

  Talmansval (V 1/2023-2024) Föredras Anförande 2023-11-03 12:21:42