Behandling av kläm

 • Vid ärendets andra behandling har vicetalman Katrin Sjögren, understödd av lagtingsledamoten Simon Påvals, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: "Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utan dröjsmål, inom detta lagtingsår, återkomma till lagtinget med kompletterande lagframställning som omfattar kriskommuner samt detaljer kring stöd enligt prövning för att säkra likabehandling och rättssäkerhet."

  Detta kallas vicetalman Katrin Sjögrens förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer därför att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att vicetalman Katrin Sjögrens kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. På grund av den glesa sittningen i salen hålls omröstningen efter namnupprop. Jag ber ledamöterna Gyrid Högman och Anders Eriksson att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen utföll: 18 ja-röster, 10 nej-röster, 1 avstod och 1 ledamot var frånvarande.
  Lagtinget har alltså omfattat utskottets betänkande. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.