Camilla Gunell

Camilla Gunell

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2019-12-18 –
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-12-18 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-12-10 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-12-11 –
 • Vicelantråd i Ålands landskapsregering
  2019-11-01 – 2019-12-10
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Vicelantråd i Ålands landskapsregering
  2015-11-25 – 2019-10-31
 • Lantråd i Ålands landskapsregering
  2015-11-01 – 2015-11-25
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2015-11-25
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Lantråd i Ålands landskapsregering
  2011-11-25 – 2015-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2011-11-03 – 2011-11-25
 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2011-11-03 – 2011-11-25
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Ersättare i Justeringsman
  2008-11-05 – 2011-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  2008-11-05 – 2011-10-31
 • Ersättare i Kulturutskottet
  2008-11-05 – 2011-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2008-11-05 – 2011-10-31
 • Medlem i Finansutskottet
  2008-11-05 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Ålands landskapsregering
  2007-11-01 – 2007-11-28
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Medlem i Ålands landskapsregering
  2005-01-05 – 2007-11-26
 • Ledamot i Ålands landskapsstyrelse
  2005-01-05 – 2007-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2003-11-01 – 2005-01-05
 • Ersättare i Justeringsutskottet
  2003-11-01 – 2005-01-05
 • Ersättare i Stora utskottet
  2003-11-01 – 2005-01-05
 • Medlem i Kulturutskottet
  2003-11-01 – 2005-01-05

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Jag ber att lagtinget tar ställning till den kläm som jag har aviserat och som lyder enligt följande: "Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att inrätta en samordningsgrupp för koordinering av dricksvattenfrågor med kommuner, vattenbolag, ÅMHM och...

  Dricksvattenkvalitet (LF 19/2022-2023) Andra behandling Anförande 2023-05-03 13:13:28
 • Herr talman! Tack alla tappra som sitter kvar denna timme. Eftersom det är regeringen som jag vill diskutera åtgärdsmotionen med, och de har vi inte sett här på flera timmar, så föreslår jag att motionen bordläggs och upptas till behandling den 3 maj.

  Ålands Radio och Tvs finansiering (MOT 5/2022-2023) Remissdebatt Anförande 2023-04-26 19:35:36
 • Tack, fru talman! Vi har haft redan en dag diskussion om skärgårdspolitiken, trafiken och nu fortsätter den alltså i samband med det här spörsmålet som oppositionen har ställt efter en tid där det har varit många bakslag i och med att regeringens...

  Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik (M 4/2022-2023) Enda behandling Gruppanförande 2023-04-26 14:29:28
 • Tack, herr talman! Min fråga rör alltså Åländska platser vid Röda Korsets internationella skola, som nu hotas av nedskärningar. ...

  Fler åländska platser vid Röda korsets internationella skola UWC (SF 16/2022-2023) Föredras Fråga 2023-04-12 13:17:59
 • Tack för ordet, herr talman! Till det här sista anförandet så måste jag nog säga att vi har hört de obundnas förnekelse av vad som händer i klimatet trots att 6 000 forskare är ganska eniga om det. Jag tror att den här förnekelsen av hur tillståndet ser...

  Dricksvattenkvalitet (LF 19/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-03-27 15:38:51
 • Tack för ordet, fru talman! Ja, nog känns det ju synnerligen frikopplat den här framställningen med tanke på att vi ändå har jobbat så länge, så strategiskt och så gemensamt med både hållbarhetsagenda och med hållbar livsmedelsstrategi. Varför är alltid...

  Ny blankettlag om gödselmedel (LF 18/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-03-27 13:50:34
 • Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Hur avser landskapsregeringen hantera kommunernas roll gällande planläggning och bygglov kopplat till de planerade...

  Kommunernas roll gällande havsbaserad vindkraft (SF 12/2022-2023) Föredras Fråga 2023-03-20 13:44:09
 • Tack, herr talman! Min fråga gäller alltså statusen på det åländska oljeskyddet och lyder som följer: Hur är statusen idag för det åländska oljeskyddet när det gäller beredskapen att hantera olyckor?

  Statusen på det åländska oljeskyddet (SF 11/2022-2023) Föredras Fråga 2023-03-20 13:31:10
 • Tack, herr talman! Bästa lagting! Den här redogörelsen utgår från att 2022 var ett år präglat av krig i Europa där ryska trupper förorsakar fortsättningsvis, nu över ett år sedan det började, ukrainarna ett enormt lidande, förödelse och död. ...

  Landskapsregeringens externpolitik (M 3/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-03-06 15:59:35
 • Tack, herr talman! Bästa lagting! Det är sällan man får en framställning som väcker så många frågor, samtidigt som man på så kort tid ska bilda sig en uppfattning om det här, vilket är i princip omöjligt. Jag tror att de flesta av oss önskar att vi hade...

  Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen (LF 13/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-01-25 14:03:23