Åländsk representation i Europaparlamentet

Talmanskonferensens framställning TMK 4/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Ålands lagting väcker ett initiativ till riksdagen i enlighet med 22 § i Självstyrelselagen för Åland. Initiativet syftar till en ändring av vallagen så att Åland utgör en valkrets i valet till Europaparlamentet.


Åtgärder