För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 21.01.2013. Godkänt.