Ändrade bestämmelser om studentexamen

Lagförslag FR 12/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: examen, studentexamen, gymnasieexamen, utbildning, gymnasialstadienivå,
Berörda lagar: ll om ändring av ll om utbildning på gymnasialstadienivå


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott