Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: arbetsordning, ao,


Åtgärder