Ändring av barnomsorgslagen

Lagförslag LF 13/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, barnomsorg, barnomsorgslag, barnomsorgslagstiftningen, barnomsorgsavgift
Berörda lagar: ll om ändring av barnomsorgslagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser