Ändring av detaljmotiveringen under moment 46.55.20 Verksamhetens utgifter

Budgetmotion FM 58/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter