Ändring av fastighetsskattelagen

Lagförslag LF 4/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår ändringar i fastighetsskattelagen för landskapet Åland. Enligt förslaget ska områden som skyddas med stöd av landskapslagen om naturvård vara befriade från fastighetsskatt. Dessutom föreslås en ändring i förtydligande syfte som föranleds av att fastighetsskattesatsen för mark åtskils från den allmänna fastighetsskattesatsen. I förtydligande syfte föreslås också att det uttryckligen anges i lagen att rikets lag om värdering av tillgångar vid beskattningen tillämpas vid fastighetsbeskattningen på Åland.
Förslaget om ändring av fastighetsskattelagen är avsett att tillämpas från och med skatteåret 2024 och bör därför träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter