Ändring av jaktlagen beträffande jakt på älg

Lagförslag FR 9/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: jakt, älgjakt, älg, jaktvårdsförening, jakträttsområde, Sidhänvisning: 57,126,130,133,136 Berörda lagar: landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet åland


Åtgärder