Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 45.10 Övriga sociala utgifter

Budgetmotion FM 59/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter