Andra behandling

Ändring av kommunallagen LM 1/2015-2016

 • Utdrag ur protokollet

  Samma förfarande iakttas som vid behandlingen av föregående ärende.

  Diskussion.

  Ingen diskussion.

  Föreläggs betänkandets kläm. Talmannen konstaterar att utskottet har föreslagit att lagförslaget ska förkastas. Kan förslaget omfattas? Omfattat. Lagförslaget är förkastat. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.